Logo BIP
date: 2024-04-21 16:11:08
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

(ZAKOŃCZONE) zapytanie ofertowe na zadanie: Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022 r. w Muzeum Okręgowym w Toruniu