Logo BIP

Przyjmowanie i załatwianie spraw

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

 

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW FORMIE PAPIEROWEJ:

 

OSOBIŚCIE:

 

Sekretariat Muzeum Okręgowego w Toruniu:

Ratusz Staromiejski

Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Tel. 56 660 56 12 wew. 2

od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem ustawowych dni wolnych od pracy

w godzinach 7.30 – 15.30

 

ZA POŚREDNICTWEM POCZTY:

 

Na adres:

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1,

87-100 Toruń

 

METODY DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH:

 

ZA POŚREDNICTWEM ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ (ePUAB):

/MuzeumOkregoweTorun/SkrytkaESP,

 

W celu złożenia wniosku do Muzeum Okręgowego w Toruniu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Pismo można przekazać poprzez wypełnienie formularza Pisma ogólnego, bądź dołączyć podpisany dokumentu elektroniczny jako załącznik.

 

ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ:

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym można dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: muzeum@muzeum.torun.pl

Uwaga! Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać wysyłając dokument poprzez platformę ePUAP.

 

OSOBIŚCIE

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym można dostarczyć do sekretariatu na następujących nośnikach: płyta CD lub DVD, pamięć masowa USB.

Potwierdzenie odbioru nastąpi w formie papierowej.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH:

  

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym. Akceptowalne formaty załączników: DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.

 

Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucone i nie zostaną rozpatrzone.