Logo BIP
date: 2024-04-20 03:04:17
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

(ZAKOŃCZONE) Zapytanie ofertowe na wykonanie 5-letniej i rocznej kontroli obiektów budowlanych, badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej i urządzeń ppoż i elektrycznych