Logo BIP
date: 2024-04-21 16:14:40
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Repozytorium zmian:

artykuł: Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji gaśnic i kocy w obiektach Muzeum Okręgowym w Toruniu II postępowanie
2022-10-23 20:14 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja akapitu artykułu

2022-10-06 11:20 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie akapitu artykułu

2022-10-06 11:20 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja artykułu

2022-10-06 11:19 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie artykułu