Logo BIP
date: 2024-04-24 04:08:17
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji gaśnic i kocy w obiektach Muzeum Okręgowym w Toruniu II postępowanie

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Edycja akapitu artykułu

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w terminie do dnia 14.10.2022 do godz. 12.00  do  Muzeum Okręgowym w Toruniu wpłynęły następujące oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia:

  1. przegląd, konserwacja i legalizacja gaśnic oraz wykonanie prób wydajności ciśnienia hydrantów (za wyjątkiem czynności podejmowanych w ramach przeglądów pięcioletnich),
  2. naprawa hydrantów i gaśnic 
  3. przegląd i konserwacja kocy gaśniczych.

 

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena netto/brutto w zł

Uwagi

 Usługi Pożarnicze Adam Gargas, Pigża, ul. Bursztynowa 5, 87-152 Łubianka

2 324,70 zł  jeden przegląd/roczny 

Oferta ważna 

 2

Serwis Pożarniczy, Leszek Knopp, ul. Rydygiera 6a/19, 87-100 Toruń

4 570,00 zł jeden przegląd/roczny 

Oferta ważna 

3…

***

***

***

Wybrano Wykonawcę: Usługi Pożarnicze Adam Gargas, Pigża, ul. Bursztynowa 5, 87-152 Łubianka

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Kryterium oceny ofert: cena 100%, wybrano ofertę z najmniejszą ceną wykonania usługi.