Logo BIP
date: 2024-04-21 17:28:33
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Repozytorium zmian:

artykuł: System pomiarowy do monitorowania wilgotności i temperatury w budynku przy ul. Jakuba 20a w Toruniu wraz z oprogramowaniem
2020-11-23 14:18 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja akapitu artykułu

2020-11-13 11:48 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie akapitu artykułu

2020-11-13 11:47 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie akapitu artykułu

2020-11-13 11:43 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie artykułu