Logo BIP
date: 2024-04-24 04:53:18
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

System pomiarowy do monitorowania wilgotności i temperatury w budynku przy ul. Jakuba 20a w Toruniu wraz z oprogramowaniem

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

Postępowanie ofertowe na dostawę, instalację, uruchomienie i konfigurację systemu pomiarowego do monitorowania wilgotności temperatury w budynku przy ul, Jakuba 20a w Toruniu (biblioteka muzealna, magazyny i pracownie archeologiczne) wraz z oprogramowaniem.

Termin składania ofert: 19.11.2020 r. godz. 13.00