Logo BIP
date: 2024-04-20 03:35:23
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Repozytorium zmian:

artykuł: (NIEAKTUALNE) Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych 2023/2024 w Muzeum Okręgowym w Toruniu
2024-02-01 12:18 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja artykułu

2023-11-29 12:18 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie akapitu artykułu

2023-11-22 10:55 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie akapitu artykułu

2023-11-22 10:53 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie artykułu