Logo BIP
date: 2024-04-24 05:07:51
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

(NIEAKTUALNE) Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych 2023/2024 w Muzeum Okręgowym w Toruniu

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Edycja artykułu

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje o wyborze oferty w postępowaniu ofertowym na wykonanie przeglądów budowlanych 2023/2024 w Muzeum Okręgowym w Toruniu. 

W postępowaniu Złożono oferty:

Oferta nr 1:

Zakład Usługowo – Handlowy Elektromix Bożena Stankowska,

Piaskowa 9, 47-330 Zdzieszowice,

Kwota brutto: 93.120,00 zł

Oferta jest ważna.

Oferta nr 2:

Tomisław Porycki, ul. Rolna 233, 10-804 Olsztyn

Kwota brutto: 196.000,00 zł

Oferta jest ważna.  

Oferta nr 3:   

            IBS Sp. z o.o. ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa,

Kwota brutto: 47.232,00 zł.

Oferta jest ważna. 

 

Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

Ofert z najniższą ceną:

Oferta nr 3:   

            IBS Sp. z o.o. ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa,

Kwota brutto: 47.232,00 zł.

Wybrano ofertę IBS Sp. z o.o. ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa.

 

 

 

 

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym na wykonanie przeglądów budowlanych w budynkach Muzeum.

Termin składania ofert: 27.11.2023 r. godz. 9.00