Logo BIP
date: 2024-04-20 03:02:06
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Repozytorium zmian:

artykuł: (ZAKOŃCZONE) Zapytanie ofertowe dla zadania: „Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024 r. w Muzeum Okręgowym w Toruniu”
2023-11-27 15:28 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja artykułu

2023-11-27 15:28 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja akapitu artykułu

2023-11-06 12:36 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja akapitu artykułu

2023-11-03 15:59 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja akapitu artykułu

2023-11-03 15:56 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja akapitu artykułu

2023-10-31 15:32 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie akapitu artykułu

2023-10-31 15:31 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie artykułu