Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Zapytanie ofertowe dla zadania: „Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024 r. w Muzeum Okręgowym w Toruniu”

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Edycja akapitu artykułu

Zmiana treści zapytania ofertowego

3.11.2023 r. 

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że udzielono odpowiedzi na pytania 1-7 - załączono plik z odpowiedziami.  

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w zapytaniu ofertowym wprowadzono zmiany. Szczegółowy zakres zmian został zawarty w pliku pn. "informacja o zmianach w zapytaniu ofertowym biegły rewident 2023". Zmianie uległ również załącznik nr 3 - wzór oferty.

6.11.2023 r.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w zapytaniu ofertowym udzielono odpowiedzi na pytanie nr 8 i dopuszczono możliwość złożenia oferty z podpisem kwalifikowanym - załączono plik z odpowiedzią na pytanie.