Logo BIP
date: 2024-04-20 03:05:12
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Repozytorium zmian:

artykuł: Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych i remont zniszczonych elewacji zewnętrznych budynku przy ul. św. Jakuba 20a w Toruniu - I etap
2023-08-16 12:45 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie akapitu artykułu

2023-08-16 12:43 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie artykułu