Logo BIP
date: 2024-04-24 05:23:41
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych i remont zniszczonych elewacji zewnętrznych budynku przy ul. św. Jakuba 20a w Toruniu - I etap

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e96ff327-369c-11ee-9aa3-96d3b4440790