Logo BIP
date: 2024-04-21 16:45:22
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

(ZAKOŃCZONE) Zapytanie ofertowe na wykonywanie pielęgnacji zieleni na terenie oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Twierdzy Toruń

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje o zmianie treści ogłoszenia w zakresie zmiany terminów - rozpoczęcia wykonywania zlecenia i złlożenia oferty - w załączeniu zmienione ogłoszenie.