Logo BIP
date: 2024-04-20 02:18:52
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

(ZAKOŃCZONE) Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń do systemu telewizji dozorowej w Ratuszu Staromiejskim i w Kamienicy pod Gwiazdą

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu do systemu telewizji przemysłowej CCTV w Ratuszu Staromiejskim i w Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą.

Termin składania ofert: 30.08.2023 r. godz. 10.00