Logo BIP
date: 2024-04-21 16:57:30
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Repozytorium zmian:

artykuł: (NIEAKTUALNE) Zapytanie ofertowe na wykonywanie pielęgnacji zieleni na terenie oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Twierdzy Toruń
2023-08-16 12:56 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja artykułu

2023-05-02 11:30 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie akapitu artykułu

2023-04-26 12:12 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja akapitu artykułu

2023-04-26 10:18 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie akapitu artykułu

2023-04-26 10:17 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie artykułu