Logo BIP
date: 2024-04-20 02:53:07
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Repozytorium zmian:

artykuł: Zapytanie w celu określenia wartości szacunkowej zamówienia „Dostawa audioprzewodników do oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Twierdzy Toruń..." 2022
2022-12-08 14:41 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie akapitu artykułu

2022-12-08 14:41 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie akapitu artykułu

2022-12-08 14:40 Agnieszka Tybus-Bugajska Usunięcie akapitu artykułu

2022-12-08 14:40 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie akapitu artykułu

2022-12-08 14:22 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie artykułu