Logo BIP
date: 2024-04-20 02:51:28
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Repozytorium zmian:

artykuł: (ZAKOŃCZONE) zapytanie ofertowe na dostawę prasy hydraulicznej wielkoformatowej do konserwacji obiektów papierowych
2023-09-18 13:43 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja artykułu

2023-09-18 13:42 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja artykułu

2021-11-18 11:43 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie akapitu artykułu

2021-11-18 11:42 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie artykułu