Logo BIP
date: 2024-04-20 03:06:11
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Repozytorium zmian:

artykuł: Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu druk zaproszenia, plakatów, ulotek do wystawy Misterium Słońca. Kopernik syn renesansu
2023-08-11 15:16 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie akapitu artykułu

2023-08-11 15:16 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie artykułu