Logo BIP
date: 2024-04-20 02:38:56
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Repozytorium zmian:

artykuł: ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - Dostawa sprzętu zwiększającego dostępność w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Twierdzy Toruń.
2023-06-26 13:10 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja artykułu

2023-06-26 13:07 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja artykułu

2023-06-26 13:07 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja artykułu

2023-06-26 13:02 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja artykułu

2023-06-26 12:58 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie akapitu artykułu

2023-06-26 12:58 Agnieszka Tybus-Bugajska Edycja artykułu

2023-06-26 12:58 Agnieszka Tybus-Bugajska Dodanie artykułu