Logo BIP
date: 2024-04-21 16:07:36
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

(ZAKOŃCZONE) zapytanie ofertowe na wykonanie konsultacji audioprzewodników w Muzeum Twierdzy Toruń

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na wykonanie konsultacji ścieżek:

a) dla osób niewidomych i niedowidzących - część I,

b) niesłyszących i słabosłyszących - część II.

w oddziale Muzeum - Muzeum Twierdzy Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 23 w Toruniu.

Termin składania ofert: 2.06.2023 r godz. 12.00

 

 

Agnieszka Tybus-Bugajska

Wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Muzeum Okręgowe w Toruniu.