Logo BIP
date: 2024-04-20 03:18:48
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

(ZAKOŃCZONE) Zapytanie ofertowe na dostawę osuszaczy i nawilżaczy

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę 3 osuszaczy i 3 nawilżaczy przeznaczonych na ekspozycje.

 

Termin składania ofert: 18.08.2023 r. godz. 12.00.