Logo BIP
date: 2024-04-24 05:56:46
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Zapytanie w celu określenia wartości szacunkowej zamówienia na wykonanie projektu wystawy stałej w Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Edycja akapitu artykułu

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do złożenia informacji o wartości szacunkowej wykonania projektu wystawy stałej w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w kamienicy pod Gwiazdą.

Termin nadsyłania informacji: 6.02.2024 r. godz. 9.00

Postępowanie nie stanowi podstawy do zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.

 

Agnieszka Tybus-Bugajska

Wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych 

Muzeum Okręgowego w Toruniu