Logo BIP
date: 2024-04-20 03:33:37
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

(NIEAKTUALNE) zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji budowlanej remontu elewacji zewnętrznych oraz izolacji pionowej od fundamentów w budynku przy ul. Jakuba 20a w Toruniu

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Edycja artykułu

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na Wykonanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych remontu elewacji zewnętrznych oraz izolacji pionowej od fundamentów w budynku przy ul. Jakuba 20a w Toruniu wraz z kosztorysem inwestorskim. 

Termin składania ofert:   20.05.2021 r. godz. 12.00