Logo BIP
date: 2024-04-24 05:15:36
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Zapytanie w celu określenia wartości szacunkowej zamówienia „Dostawa audioprzewodników do oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Twierdzy Toruń..."

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Usunięcie akapitu artykułu