Logo BIP
date: 2024-04-24 04:27:20
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Ustalenie wartości szacunkowej zamówień

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

Muzeum Okręgowe w Toruniu ogłasza zapytanie w celu określenia wartości szacunkowej zamówienia pn:

„Dostawa audioprzewodników do oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Twierdzy Toruń

wraz z wykonaniem i wgraniem oprogramowania oraz dostarczeniem licencji”.

termin nadesłania informacji: 15.12.2022 r. godz. 10.00

 

 

Agnieszka Tybus-Bugajska

wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Muzeum Okręgowego w Toruniu