Logo BIP
date: 2024-04-20 02:43:50
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Kontakt

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU

 

Ratusz Staromiejski

Rynek Staromiejski 1

kasa biletowa: 56 660 56 80

Kamienica pod Gwiazdą

Rynek Staromiejski 35

kasa biletowa: 56 660 56 16

Dom Mikołaja Kopernika

ul. Kopernika 15/17

kasa biletowa: 56 660 56 13

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika

ul. Franciszkańska 9/11

kasa biletowa: 56 660 56 20 wew. 21

Muzeum Historii Torunia (Dom Eskenów)

ul. Łazienna 16, ul. Ciasna 4/6/8

kasa biletowa: 56 660 56 19

Muzeum Toruńskiego Piernika

ul. Strumykowa 4

rezerwacje: 56 660 56 12 wew. 1, 56 660 56 80 wew. 1

Dział Archeologii i Biblioteka Naukowa

ul. św. Jakuba 20 a

KONTAKT

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
tel. 56 622 70 38
fax 56 622 40 29

 

e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl

p.o. Dyrektora mgr Aleksandra Mierzejewska

e-mail: a.mierzejewska@muzeum.torun.pl

Wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych: mgr Agnieszka Tybus-Bugajska

e-mail: a.tybusbugajska@muzeum.torun.pl

Sekretariat:

Specjalista: Grażyna Lipowska, tel. 56 660 56 12 wew. 2

muzeum@muzeum.torun.pl

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY

56 660 56 22

dop@muzeum.torun.pl

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Główny księgowy: Mariusz Ruszkiwicz

56 660 56 27

dfk@muzeum.torun.pl

DZIAŁ EDUKACJI

kierownik: kustosz Justyna Matella

56 660 56 31, 56 660 56 32

de@muzeum.torun.pl

DZIAŁ PROMOCJI

kierownik: specjalista Justyna Nowak

56 660 56 98

dp@muzeum.torun.pl

DZIAŁ INWENTARYZACJI, DIGITALIZACJI I DOKUMENTACJI MUZEALNEJ

kierownik: asystent Maciej Majewski

56 660 56 34

didm@muzeum.torun.pl

DZIAŁ SZTUKI POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ

kierownik: starszy kustosz Anna Kroplewska-Gajewska

6 660 56 33

dspe@muzeum.torun.pl

DZIAŁ KULTUR POZAEUROPEJSKICH

kierownik: kustosz dyplomowany Magdalena Nierzwicka

56 660 56 02

dkp@muzeum.torun.pl

DZIAŁ DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA

kierownik: kustosz Michał Kłosiński

56 660 56 83

dmk@muzeum.torun.pl

DZIAŁ ARCHEOLOGII

kierownik: starszy kustosz Leszek Kucharski

56 660 56 58

da@muzeum.torun.pl

DZIAŁ HISTORII I DZIEJÓW MIASTA TORUNIA

kierownik: kustosz Iwona Markowska

56 660 56 53

dhdmt@muzeum.torun.pl

DZIAŁ HISTORII TORUŃSKIEGO PIERNIKARSTWA

kierownik: kustosz Małgorzata Mikulska - Wernerowicz

56 656 70 86

dhtp@muzeum.torun.pl

DZIAŁ HISTORII TWIERDZY TORUŃ

kierownik: asystent Mirosław Giętkowski

56 660 56 52

 

DZIAŁ KONSERWACJI

kierownik: starszy konserwator Alina Targowska

56 660 56 78

dk@muzeum.torun.pl

DZIAŁ TECHNICZNY

kierownik: Zbigniew Robak

56 660 56 50

dt@muzeum.torun.pl

DZIAŁ OBSŁUGI

kierownik: Marzena Kibiłko

56 660 56 41

do@muzeum.torun.pl

BIBLIOTEKA NAUKOWA

kierownik: asystent Maciej Majewski

56 660 56 04

dbn@muzeum.torun.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Tadeusz Tomoń

56 660 56 22

t.tomon@muzeum.torun.pl