Logo BIP

Wykonanie i dostawa specjalistycznego sprzętu wystawienniczego – gablot wystawienniczych do Muzeum Okręgowego w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu uprzejmie informuje, że postępowanie jest prowadzone trybie podstawowym bez negocjacji na stronie portalu dostępowego: www.ezamowienia.gov.pl:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0460d438-c04e-11ed-8261-62cbbe4d0ca4