Logo BIP

Zapytanie ofertowe przeglądy roczne budynków 2022

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przeglądy roczne budynków oraz przegląd urządzeń elektrycznych i ppoż.

 

termin składania ofert: 25.11.2022 r. godz. 10.00

Toruń, dnia 25 listopada 2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania Wykonanie rocznej kontroli obiektów budowlanych, badania instalacji elektrycznej  i piorunochronnej wraz przeprowadzenie badań sprawności urządzeń elektrycznych i przeciwpożarowych w budynkach Muzeum Okręgowego w Toruniu wpłynęła 1 oferta:

 

 

Lp.

nazwa i adres Wykonawcy

oferowana cena netto w złotych

kwota podatku VAT

oferowana cena brutto w złotych

1

IBS Inwestycje Sp. z o.o. sp.k., ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

28.700,00 zł

6.601,00 zł

35.301,00 zł

 

Kryterium wyboru Wykonawcy była zaproponowana cena brutto. Najniższą cenę brutto zaproponował Wykonawca IBS Inwestycje Sp. z o.o. sp.k.. W związku z powyższym Zamawiający powierzy wykonanie zadania temu Wykonawcy.