Logo BIP

dostawa 4 urządzeń do osuszania powietrza

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę 4 urządzeń do osuszania powietrza. Termin składania ofert: 3.11.2022 r. godz. 10.00 

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że nie wpłynęły żadne oferty. Postępowanie zostaje unieważnione.