Logo BIP

dostawa 2 urządzeń do osuszania powietrza

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym na dostawę dwóch urządzeń do osuszania powietrza, zgodnie z załączonymi dokumentami. Termin składania ofert: 3.11.2022 godz. 10.00 

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że nie wpłynęły żadne oferty. Postepowanie zostaje unieważnione.