Logo BIP

Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji gaśnic i kocy w obiektach Muzeum Okręgowym w Toruniu II postępowanie

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w terminie do dnia 14.10.2022 do godz. 12.00  do  Muzeum Okręgowym w Toruniu wpłynęły następujące oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia:

  1. przegląd, konserwacja i legalizacja gaśnic oraz wykonanie prób wydajności ciśnienia hydrantów (za wyjątkiem czynności podejmowanych w ramach przeglądów pięcioletnich),
  2. naprawa hydrantów i gaśnic 
  3. przegląd i konserwacja kocy gaśniczych.

 

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena netto/brutto w zł

Uwagi

 Usługi Pożarnicze Adam Gargas, Pigża, ul. Bursztynowa 5, 87-152 Łubianka

2 324,70 zł  jeden przegląd/roczny 

Oferta ważna 

 2

Serwis Pożarniczy, Leszek Knopp, ul. Rydygiera 6a/19, 87-100 Toruń

4 570,00 zł jeden przegląd/roczny 

Oferta ważna 

3…

***

***

***

Wybrano Wykonawcę: Usługi Pożarnicze Adam Gargas, Pigża, ul. Bursztynowa 5, 87-152 Łubianka

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Kryterium oceny ofert: cena 100%, wybrano ofertę z najmniejszą ceną wykonania usługi.