Logo BIP

(ZAKOŃCZONE) Zapytanie ofertowe na wykonanie 5-letniej i rocznej kontroli obiektów budowlanych, badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej i urządzeń ppoż i elektrycznych