Logo BIP

(ZAKOŃCZONE) zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji budowlanej remontu elewacji zewnętrznych oraz izolacji pionowej od fundamentów w budynku przy ul. Jakuba 20a w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na Wykonanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych remontu elewacji zewnętrznych oraz izolacji pionowej od fundamentów w budynku przy ul. Jakuba 20a w Toruniu wraz z kosztorysem inwestorskim. 

Termin składania ofert:   20.05.2021 r. godz. 12.00