Logo BIP

System pomiarowy do monitorowania wilgotności i temperatury w budynku przy ul. Jakuba 20a w Toruniu wraz z oprogramowaniem

Postępowanie ofertowe na dostawę, instalację, uruchomienie i konfigurację systemu pomiarowego do monitorowania wilgotności temperatury w budynku przy ul, Jakuba 20a w Toruniu (biblioteka muzealna, magazyny i pracownie archeologiczne) wraz z oprogramowaniem.

Termin składania ofert: 19.11.2020 r. godz. 13.00

 

Postępowanie zakończone wyborem oferty.