Logo BIP

(NIEAKTUALNE) Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych 2023/2024 w Muzeum Okręgowym w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje o wyborze oferty w postępowaniu ofertowym na wykonanie przeglądów budowlanych 2023/2024 w Muzeum Okręgowym w Toruniu. 

W postępowaniu Złożono oferty:

Oferta nr 1:

Zakład Usługowo – Handlowy Elektromix Bożena Stankowska,

Piaskowa 9, 47-330 Zdzieszowice,

Kwota brutto: 93.120,00 zł

Oferta jest ważna.

Oferta nr 2:

Tomisław Porycki, ul. Rolna 233, 10-804 Olsztyn

Kwota brutto: 196.000,00 zł

Oferta jest ważna.  

Oferta nr 3:   

            IBS Sp. z o.o. ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa,

Kwota brutto: 47.232,00 zł.

Oferta jest ważna. 

 

Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

Ofert z najniższą ceną:

Oferta nr 3:   

            IBS Sp. z o.o. ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa,

Kwota brutto: 47.232,00 zł.

Wybrano ofertę IBS Sp. z o.o. ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa.

 

 

 

 

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym na wykonanie przeglądów budowlanych w budynkach Muzeum.

Termin składania ofert: 27.11.2023 r. godz. 9.00