Logo BIP

(ZAKOŃCZONE) Zapytanie ofertowe dla zadania: „Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024 r. w Muzeum Okręgowym w Toruniu”

Zmiana treści zapytania ofertowego

3.11.2023 r. 

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że udzielono odpowiedzi na pytania 1-7 - załączono plik z odpowiedziami.  

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w zapytaniu ofertowym wprowadzono zmiany. Szczegółowy zakres zmian został zawarty w pliku pn. "informacja o zmianach w zapytaniu ofertowym biegły rewident 2023". Zmianie uległ również załącznik nr 3 - wzór oferty.

6.11.2023 r.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w zapytaniu ofertowym udzielono odpowiedzi na pytanie nr 8 i dopuszczono możliwość złożenia oferty z podpisem kwalifikowanym - załączono plik z odpowiedzią na pytanie.

 

27.11.2023 r. 

Muzeum Okręgowe w Toruniu i informuje, że złożono w postępowaniu 6 ofert.

 

Oferta nr 1:

Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o., ul. Radzikowskiego 27/30, 31-315 Kraków

Cena oferty: 68.388,00 zł brutto.

Wykonawca spełnia warunki określone w zamówieniu oferta jest ważna.

 

Oferta nr 2

Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz, ul. Piotrkowska 270 lok. 1408, 90-361 Łódź

Cena oferty: 45.387,00 zł brutto

Wykonawca spełnia warunki określone w zamówieniu oferta jest ważna.

 

Oferta nr 3

KPW Audytor Sp. z  o.o., ul. Tymienieckiego 25c/40, 90-350 Łódź

Cena oferty: 45.264,00 zł brutto

Wykonawca spełnia warunki określone w zamówieniu oferta jest ważna.

 

Oferta nr 4

AUDYT FS Sp. z o.o., ul. Zamojska 20A lok. 19, 93-486 Łódź

Cena oferty: 51.660,00 zł brutto

Wykonawca spełnia warunki określone w zamówieniu oferta jest ważna.

 

Oferta nr 5

Kancelaria Biegłego Rewidenta Mariusz Pryjomski,

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9/13, 05-135 Wieliszew

Cena oferty: 43.788,00 zł

Wykonawca spełnia warunki określone w zamówieniu oferta jest ważna.

 

Oferta nr 6

POL-TAX 2 Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, 03-982 Warszawa

Cena oferty: 48.462,00 zł brutto 

Wykonawca spełnia warunki określone w zamówieniu oferta jest ważna.  

 

Wybrano ofertę:     

Kancelaria Biegłego Rewidenta Mariusz Pryjomski,

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9/13, 05-135 Wieliszew