Logo BIP

Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych i remont zniszczonych elewacji zewnętrznych budynku przy ul. św. Jakuba 20a w Toruniu - I etap

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e96ff327-369c-11ee-9aa3-96d3b4440790