Logo BIP

Postępowanie ofertowe na wykonanie usługi transportu w związku z wystawą Misterium Słońca. Kopernika syn Renesansu.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje o wyborze oferty.

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym na wykonanie transportu eksponatów w związku z wystawą czasową Misterium Słońca. Kopernik syn renesansu.

 

Termin składania ofert: 8.08.2023 r. godz. 10.00