Dotyczy postępowania na wykonanie i dostawa repliki armat rewolwerowej Hotchkiss 37 mm do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje o wprowadzeniu modyfikacji w zapytaniu ofertowym z dnia 12.04.2019r. na wykonanie w/w zadania.

Zmianie ulega warunek określony w punkcie 5.1.2) odnoszącego się do warunków udziału w postępowaniu. Dotychczasowy zapis


Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego


zostaje zmieniony na


Wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego

Powyższa korekta nie wpływa na zmianę kryteriów oceny ofert zawartych w pkt. 9 niniejszego zapytania ofertowego.

Plan Zamówień Publicznych 2019 r.

Postępowanie:

Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Przewidywany tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin wszczęcia postepowania: II kwartał 2019 r.

Szacunkowa wartość postępowania: 450.000,00 złÂ 

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert na Wykonanie i dostawę repliki armaty rewolwerowej Hotchkiss 37 mm do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń.

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]9480 Kb12.04.2019 12:51
Pobierz (Załącznik nr 1 - Schemat.png)Załącznik nr 1 - Schemat.png[ ]133 Kb12.04.2019 12:51
Pobierz (Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx)Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx[ ]27 Kb12.04.2019 12:52
Pobierz (Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf)Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf[ ]525 Kb12.04.2019 12:52
Pobierz (Potwierdzenie ogłoszenia - baza konkurencyjności.pdf)Potwierdzenie ogłoszenia - baza konkurencyjności.pdf[ ]3993 Kb12.04.2019 13:54

Muzeum Okręgowe w Toruniu ogłasza nabór ofert pisemnych na najem i zagospodarowanie lokalu użytkowego o powierzchni 368,8 m2 położonego w Toruniu przy ul. Rynek Staromiejski 1, składającego się z pomieszczeń usytuowanych w piwnicy w zachodniej części Ratusza Staromiejskiego.

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie o najmie lokalu.pdf)ogłoszenie o najmie lokalu.pdf[ ]304 Kb09.04.2019 09:41
Pobierz (wzór umowy najmu.docx)wzór umowy najmu.docx[ ]33 Kb09.04.2019 09:41

Muzeum Okręgowe w Toruniu ogłasza nabór ofert na zakup pojazdu typu MELEX 967Ds zgodnego z załączoną dokumentacją.

Termin naboru ofert: 25.02.2019r.


W ogłoszeniu nastąpiła omyłka - kwota minimalna to 12.000 złZałączniki:
Pobierz (Ogłoszenie MELEX.PDF)Ogłoszenie MELEX.PDF[ ]405 Kb25.01.2019 11:12
Pobierz (zdjęcia.rar)zdjęcia.rar[ ]25677 Kb25.01.2019 11:13

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu na remont i przystosowanie pomieszczenia w Ratuszu Staromiejskim na potrzeby pracowni digitalizacji w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

Część I – Roboty w zakresie okablowania, przystosowania instalacji elektrycznej wraz z robotami wykończeniowymi i montażem rolet :

Oferta nr 1:

Jawor Sp. z o.o.

Ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

Data wpłynięcia oferty: 18.01.2019r. (godz. 11:54)

Kwota brutto za wykonanie zadania: 39.526,00 zł

Część II – Roboty w zakresie wykonania montażu mebli :

Oferta nr 1:

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 14.01.2019r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 112.791,00 zł

Oferta nr 2:

Jawor Sp. z o.o.

Ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

Data wpłynięcia oferty: 18.01.2019r. (godz. 11:54)

Kwota brutto za wykonanie zadania: 108.210,58 zł


Ocena formalna ofert: Wszystkie oferty spełniają warunki narzucone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Ocena ofert zgodnie z kryteriami SIWZ:

Część I – Roboty w zakresie okablowania, przystosowania instalacji elektrycznej wraz z robotami wykończeniowymi i montażem rolet :

Oferta nr 1:

Jawor Sp. z o.o.

Ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

Ze względu na brak ofert konkurencyjnych oferta uzyskuje 100 p.

Część II – Roboty w zakresie wykonania montażu mebli :

Oferta nr 1:

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

96 pkt – Punktacja obliczona na podstawie poniższego wzoru, gdzie za cenę minimalną uznana została cena zaproponowana przez oferenta nr 2.

Cena minimalna × 100 pkt ÷ cena badanej oferty

Oferta nr 2:

Jawor Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

100 p – Oferta z najniższą ofertą cenową.


Wynik postępowania:

Ze względu na otrzymanie przez oferenta Jawor Sp. z o.o. maksymalnej liczby punktów w odniesieniu do obydwu części zamówienia, Zamawiający powierza wykonanie obydwu części zamówienia Wykonawcy

Jawor Sp. z o.o.

Ul. Chrobrego 121
87-100 Toruń

Więcej artykułów…