Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta:

Oferta nr 1:

IFTER Jerzy Taczalski

Wola Niemiecka 78c, 21-025 Niemce

Data wpływu oferty: 12.12.2019r.

Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 31.502,76 zł

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że:

1) Termin składnia ofert na wykonanie w/w zadania został przedłużony do dnia 12.12.2019r. do godz. 13:00

2) Termin realizacji zadania zostaje wydłużony do 31.01.2020 r.

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert na wykonanie w/w zadania. 

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]876 Kb28.11.2019 16:18
Pobierz (Załącznik nr 1 – wzór oferty.docx)Załącznik nr 1 – wzór oferty.docx[ ]31 Kb28.11.2019 16:18
Pobierz (Załącznik nr 2 - Wzór umowy.docx)Załącznik nr 2 - Wzór umowy.docx[ ]33 Kb28.11.2019 16:18
Pobierz (Ogłoszenie - Baza.pdf)Ogłoszenie - Baza.pdf[ ]431 Kb28.11.2019 16:18

W wymaganym terminie złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:
EFENTO T P SZYDŁOWSKI K ZARĘBA SPÓŁKA JAWNA

Ul. Krupnicza 14/5, 31-123 Kraków

Data wpływu oferty: 25.11.2019 r.
Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 6.671,03 zł

Oferta nr 2:
AP Automatyka M. Pabel M. Prokopiak S.C.

Żelice 59 lok. 2, 62-113 Żelice

Data wpływu oferty: 25.11.2019 r.
Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 64.843,14 zł

Po dokładnym przeanalizowaniu ofert, Zamawiający stwierdza, że oferta nr 1 nie spełnia jego wymogów - nie odnosi się do przedmiotu zamówienia, opisanego w zapytaniu ofertowym. Dodatkowo, oferta nie została sporządzona zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

W związku z powyższym, oferta nr 1zostaje odrzucona z postępowania i nie podlega ocenie.

Oferta nr 2 nie budzi zastrzeżeń Zamawiającego. została sporządzona prawidłowo.

Ocena ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym

Oferta nr 2:
Kryterium: Cena brutto – 100% - 100 PKT

Ze względu na brak ofert konkurencyjnych, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Wynik postępowania

Komisja uznaje złożoną ofertę za korzystną i powierza wykonanie zadania Wykonawcy:

AP Automatyka M. Pabel M. Prokopiak S.C.

Żelice 59 lok. 2
62-113 Żelice

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu na adres siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1:
F.H.U. Arkadiusz Dominiec

Ul. Czarna 29, 43-100 Tychy

Data wpływu oferty: .15.11.2019 r.
Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 56.400,00 zł

Po dokładnym przeanalizowaniu oferty, Zamawiający stwierdza, że została ona sporządzona prawidłowo, jest kompletna i nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Ocena oferty zgodnie z kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym:

Cena brutto – 100% - 100 PKT

Ze względu na brak ofert konkurencyjnych, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Oferta zostaje uznana za korzystną.

W związku z tym, Zamawiający powierza wykonanie zadania Wykonawcy

F.H.U. Arkadiusz Dominiec

Ul. Czarna 29

43-100 Tychy


Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert na wykonanie w/w zadania.

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]874 Kb21.11.2019 14:58
Pobierz (załącznik nr 1, fotografia.docx)załącznik nr 1, fotografia.docx[ ]3064 Kb21.11.2019 14:58
Pobierz (Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx)Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx[ ]19 Kb21.11.2019 14:59
Pobierz (załącznik nr 3 wzór umowy.docx)załącznik nr 3 wzór umowy.docx[ ]26 Kb21.11.2019 14:59
Więcej artykułów…