Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę czterech modeli pancerzy występujących w obiektach dawnej Twierdzy Toruń.

Załączniki:
Pobierz (zapytanie ofertowe.doc)zapytanie ofertowe.doc[ ]110 Kb24.06.2019 13:08
Pobierz (załącznik nr 1 - wzór oferty.docx)załącznik nr 1 - wzór oferty.docx[ ]29 Kb24.06.2019 13:08
Pobierz (Załącznik nr 2 - Wzór umowy.doc)Załącznik nr 2 - Wzór umowy.doc[ ]120 Kb24.06.2019 13:08
Pobierz (Ogłoszenie - baza konkurencyjności.pdf)Ogłoszenie - baza konkurencyjności.pdf[ ]3120 Kb24.06.2019 13:08

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do skaładania ofert w postępowniu na wykonanie i dostawę repliki pruskiego możdzierza żelaznego do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń. 

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]7746 Kb12.06.2019 15:50
Pobierz (Załącznik nr 1 - schemat.jpg)Załącznik nr 1 - schemat.jpg[ ]1725 Kb12.06.2019 15:50
Pobierz (Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx)Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx[ ]27 Kb12.06.2019 15:50
Pobierz (Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc)Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc[ ]159 Kb12.06.2019 15:50
Pobierz (ogłoszenie Baza konkurencyjności.pdf)ogłoszenie Baza konkurencyjności.pdf[ ]498 Kb12.06.2019 15:50

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Wykonanie i dostawa repliki polsko-litewskiego falkonetu do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń. 

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]7556 Kb11.06.2019 15:45
Pobierz (Załącznik nr 1 - schemat.jpg)Załącznik nr 1 - schemat.jpg[ ]1608 Kb11.06.2019 15:45
Pobierz (Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx)Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx[ ]27 Kb11.06.2019 15:45
Pobierz (Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc)Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc[ ]142 Kb11.06.2019 15:45
Pobierz (Ogłoszenie - Baza konkurencyjności.pdf)Ogłoszenie - Baza konkurencyjności.pdf[ ]522 Kb11.06.2019 15:45

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu, w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1:

P. W. Handmet Sp. J. S..R Handke

Ul. Strzelecka 9, 63-800 Gostyń

Data wpłynięcia oferty: 22.05.2019r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 49.970,00 zł

Ilość wykonanych usług: 2

Oferta nr 2:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2, 87-162 Lubicz

Data wpłynięcia oferty: 24.05.2019

Kwota brutto za wykonanie zadania: 30.000,00 zł

Ilość wykonanych usług: wskazanych – 7, potwierdzonych referencjami - 4

Obydwie oferty sporządzone zostały w sposób prawidłowy i nie posiadają błędów formalnych. Żadna z nich nie podlega wykluczeniu.

Ocena ofert według kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym:

I.Cena - 60%

Oferta nr 1: 36 p – ocena obliczona na podstawie wzoru:Cena minimalna × 60 pkt ÷ cena badanej oferty, gdzie za cenę minimalną uznaje się cenę Oferty nr 2.

Oferta nr 2: 60 p - oferta z najniższą ceną brutto.

II.Doświadczenie osób wykonujących usługę - 40%

Oferta nr 1: 20 p– Wykonawca wskazał i udokumentował prawidłowe wykonanie 2 usług,za co zgodnie z kryteriami przyjętymi w pkt. 9.1. zapytani ofertowego przysługuje 20 pkt.

Oferta nr 2: 40 p - Wykonawca wskazał 7 usług, ale udokumentował prawidłowe wykonanie tylko 4 z nich. Zgodnie z kryteriami przyjętymi w pkt. 9.1. zapytani ofertowego przysługuje mu za to 40 pkt.


PODSUMOWANIE

Oferta nr 1: 56 p

Oferta nr 2: 100 p

W związku z uzyskaniem przez ofertę nr 2 maksymalnej liczby punktów, Zamawiający powierza wykonanie zadania oferentowi:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2
87-162 Lubicz

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w wymaganym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty na wykonanie w/w zadania:

Oferta nr 1:

P. W. Handmet Sp. J. S..R Handke

Ul. Strzelecka 9, 63-800 Gostyń

Data wpłynięcia oferty: 22.05.2019r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 49.970,00 zł

Oferta nr 2:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2, 87-162 Lubicz

Data wpłynięcia oferty: 24.05.2019

Kwota brutto za wykonanie zadania: 30.000,00 zł

Muzeum Okręgowe w Toruniu prosi o złożenie oferty w rozeznaniu cenowym na wykonanie i dostawę repliki polsko-litewskiego falkonetu do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń.

(CPV: 37810000-9 wyroby rękodzielnicze)

Załączniki:
Pobierz (zapytanie wartość szacunkowa.docx)zapytanie wartość szacunkowa.docx[ ]39 Kb22.05.2019 14:23
Pobierz (Załącznik nr 1 - schemat.jpg)Załącznik nr 1 - schemat.jpg[ ]1608 Kb22.05.2019 14:23
Pobierz (Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx)Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx[ ]51 Kb22.05.2019 14:23
Więcej artykułów…