Toruń: Opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej i realizacji technicznej nowej wystawy stałej w kompleksie muzealnym Muzeum Podróżników, mieszczącym się w dwóch historycznych kamienicach przy ulicy Franciszkańskiej 9 i 11 w Toruniu.
Numer ogłoszenia: 114855 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czy ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70297 - 2012r.

Więcej…

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do udziału w konkursie na Opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji stałej Toruń i jego historia w budynku przy ul. Łaziennej 16 w Toruniu (Dom Eskenów) oraz projekt realizacji I części ekspozycji dotyczącej prehistorii i średniowiecza.

Więcej…

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do udziału w konkursie na Opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej i realizacji technicznej nowej wystawy stałej w kompleksie muzealnym Muzeum Podróżników, mieszczącym się w dwóch historycznych kamienicach przy ulicy Franciszkańskiej 9 i 11 w Toruniu."

Więcej…