Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w drugim konkursie na Opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji stałej Toruń i jego historia w budynku przy ul. Łaziennej 16 w Toruniu (Dom Eskenów) oraz projekt realizacji I części ekspozycji dotyczącej prehistorii i średniowiecza złożono dwie prace konkursowe. Prace oceniono następująco:

Anna Skołożyńska-Cieciera

ASC Studio Projektowania wnętrz

ul. Poligonowa 2/47,

04-051 Warszawa

Ocena pracy:    

a. innowacyjność, wyjątkowość i integralność koncepcji – waga kryterium 25% ……….135          

b. wykorzystanie nowoczesnych metod aranżacyjnych i multimedialnych

   – waga kryterium – 35% ……….……………………………………………………………………………… 183

c. właściwość wpisania koncepcji w historię Torunia – waga kryterium 10% …………     56

d. możliwość wprowadzania nowych elementów ekspozycyjnych po zakończeniu prac

     – waga kryterium – 10 % …………………………………………………………………………………       53

e. sprawność funkcjonalna zaproponowanych rozwiązań – waga kryterium 10% ……   60

f. cena – waga kryterium 10%........................................................................................ 60

razem                                                                                                   547

NoLabel sp. z o.o.

ul. Karmelicka 45/8

31-128 Kraków

Ocena pracy:

a. innowacyjność, wyjątkowość i integralność koncepcji – waga kryterium 25%          91

b. wykorzystanie nowoczesnych metod aranżacyjnych i multimedialnych

   – waga kryterium - 35% ……….………………………………………………………………………………146

c. właściwość wpisania koncepcji w historię Torunia – waga kryterium 10% …………… 36

d. możliwość wprowadzania nowych elementów ekspozycyjnych po zakończeniu prac

     – waga kryterium - 10 % ………………………………………………………………………………………..38

e. sprawność funkcjonalna zaproponowanych rozwiązań – waga kryterium 10% ………43

f. cena – waga kryterium 10%........................................................................................ 60

razem                                                                                                                                                         414

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na wykonanie aranżacji wystawy stałej w kompleksie budynków przy ul. Franciszkańskiej 9 i 11 (Muzeum Podróżników)
Załączniki:
Pobierz (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf[Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia]136 Kb23.07.2012 15:20

Muzeum Okręgowe w Toruniu z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1

Ogłasza nabór ofert pisemnych na najem i zagospodarowanie lokalu użytkowego o powierzchni 368,8 m2 położonego w Toruniu przy Rynek Staromiejski 1...

 

 

Załączniki:
Pobierz (Ogłoszenie.pdf)Pełna treść ogłoszenia[ ]1750 Kb18.07.2012 12:19
Pobierz (Wzór umowy.pdf)Wzór umowy[ ]2347 Kb18.07.2012 12:20

Drugi konkurs na Opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji stałej Toruń i jego historia w budynku przy ul. Łaziennej 16 w Toruniu (Dom Eskenów) oraz projekt realizacji I części ekspozycji dotyczącej prehistorii i średniowiecza. Numer ogłoszenia: 121133 - 2012; data zamieszczenia: 31.05.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Więcej…

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w Konkursie na „opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji stałej Toruń i jego historia – w budynku przy ul. Łaziennej 16 w Toruniu (Dom Eskenów) oraz projekt realizacji I części ekspozycji dotyczącej prehistorii i średniowiecza” złożono jedną pracę konkursową. Praca zawierała uchybienie natury formalnej: na dołączonej płycie CD prócz plików pdf ukazujących wizualizację projektu aranżacji plastycznej poszczególnych sal zawierała również plik jpg będący zeskanowanym załącznikiem nr 5 do Regulaminu konkursowego (karta identyfikacyjna) identyfikujący uczestnika konkursu. Została złamana zasada anonimowości pracy konkursowej, istotna z punktu widzenia niezależnej oceny. W związku z powyższym praca zostaje odrzucona z powodu naruszenia zasady anonimowości Uczestnika. Podstawa prawna: pkt. 13 ppkt. 4) Regulaminu konkursowego.

W związku z powyższym Organizator unieważnia Konkurs na opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji stałej Toruń i jego historia – w budynku przy ul. Łaziennej 16 w Toruniu (Dom Eskenów) oraz projekt realizacji I części ekspozycji dotyczącej prehistorii i średniowiecza. Podstawa prawna: art. 124 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Toruń: Opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej i realizacji technicznej nowej wystawy stałej w kompleksie muzealnym Muzeum Podróżników, mieszczącym się w dwóch historycznych kamienicach przy ulicy Franciszkańskiej 9 i 11 w Toruniu.
Numer ogłoszenia: 114855 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czy ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70297 - 2012r.

Więcej…

Więcej artykułów…