Muzeum Okręgowe w Toruniu ogłasza nabór ofert na zakup pojazdu typu MELEX 967Ds zgodnego z załączoną dokumentacją.

Termin naboru ofert: 25.02.2019r.


W ogłoszeniu nastąpiła omyłka - kwota minimalna to 12.000 złZałączniki:
Pobierz (Ogłoszenie MELEX.PDF)Ogłoszenie MELEX.PDF[ ]405 Kb25.01.2019 11:12
Pobierz (zdjęcia.rar)zdjęcia.rar[ ]25677 Kb25.01.2019 11:13

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu na remont i przystosowanie pomieszczenia w Ratuszu Staromiejskim na potrzeby pracowni digitalizacji w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

Część I – Roboty w zakresie okablowania, przystosowania instalacji elektrycznej wraz z robotami wykończeniowymi i montażem rolet :

Oferta nr 1:

Jawor Sp. z o.o.

Ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

Data wpłynięcia oferty: 18.01.2019r. (godz. 11:54)

Kwota brutto za wykonanie zadania: 39.526,00 zł

Część II – Roboty w zakresie wykonania montażu mebli :

Oferta nr 1:

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 14.01.2019r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 112.791,00 zł

Oferta nr 2:

Jawor Sp. z o.o.

Ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

Data wpłynięcia oferty: 18.01.2019r. (godz. 11:54)

Kwota brutto za wykonanie zadania: 108.210,58 zł


Ocena formalna ofert: Wszystkie oferty spełniają warunki narzucone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Ocena ofert zgodnie z kryteriami SIWZ:

Część I – Roboty w zakresie okablowania, przystosowania instalacji elektrycznej wraz z robotami wykończeniowymi i montażem rolet :

Oferta nr 1:

Jawor Sp. z o.o.

Ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

Ze względu na brak ofert konkurencyjnych oferta uzyskuje 100 p.

Część II – Roboty w zakresie wykonania montażu mebli :

Oferta nr 1:

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

96 pkt – Punktacja obliczona na podstawie poniższego wzoru, gdzie za cenę minimalną uznana została cena zaproponowana przez oferenta nr 2.

Cena minimalna × 100 pkt ÷ cena badanej oferty

Oferta nr 2:

Jawor Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

100 p – Oferta z najniższą ofertą cenową.


Wynik postępowania:

Ze względu na otrzymanie przez oferenta Jawor Sp. z o.o. maksymalnej liczby punktów w odniesieniu do obydwu części zamówienia, Zamawiający powierza wykonanie obydwu części zamówienia Wykonawcy

Jawor Sp. z o.o.

Ul. Chrobrego 121
87-100 Toruń

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej podczas realizacji zadania pn. „Wyodrębnienie, adaptacja i wyposażenie fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu na potrzeby Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego (CORT)” w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1:

Piotr Winiarski, ul. Biała 37, 87-100 Toruń

  • • Cena brutto za wykonanie zamówienia: 4.000,00 zł
  • • Ilość prac: 2

Oferta nr 2:

Zakład Projektowania i Nadzoru „EFEKT-BUD” Antoni Cieśla, ul. Średnia 62, 85-540 Bydgoszcz

  • • Cena brutto za wykonanie zamówienia: 7.281,60 zł
  • • Ilość prac: 3

Obydwie oferty spełnia wszystkie wymogi formalne narzucone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

Ocena ofert według kryteriów przyjętych w SIWZ:Cena 100%

Oferta nr 1: 100 pkt (Oferta z najniższą ceną)

Oferta nr 2: 55 pkt

Ze względu na otrzymanie przez ofertę nr 1 maksymalnej liczby punktów, Zamawiający powierza wykonanie zadania oferentowi:

Piotr Winiarski
ul. Biała 37
87-100 Toruń


Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługę nadzoru konserwatorskiego podczas realizacji zadania pn. „Wyodrębnienie, adaptacja i wyposażenie fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu na potrzeby Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego (CORT) w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta:

Oferta nr 1:

Lech Narębski, ul. Konopnickiej 23A m 3, 87-100 Toruń

Cena brutto za wykonanie zamówienia: 3.000,00 zł

Ilość prac: 2

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne narzucone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty według kryteriów przyjętych w SIWZ:Cena 100%

Oferta nr 1: 100 pkt

Ze względu na brak ofert konkurencyjnych, Oferent otrzymał maksymalną liczbę punktów, tj. 100.

Zamawiający uznaje ofertę za korzystną i powierza wykonanie zadania oferentowi:

Lech Narębski

ul. Konopnickiej 23A m 3

87-100 Toruń

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej podczas realizacji zadania pn. "Wyobrębnienie, adaptacja i wyposażenie fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu na potrzeby Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego (CORT)"

Załączniki:
Pobierz (Załącznik nr 1 -PFU.rar)Załącznik nr 1 -PFU.rar[ ]28225 Kb09.01.2019 16:39
Pobierz (Załącznik nr 2 - projekt budowlany.zip)Załącznik nr 2 - projekt budowlany.zip[ ]10725 Kb09.01.2019 16:39
Pobierz (Nadzór inwestorski - zapytanie ofertowe.pdf)Nadzór inwestorski - zapytanie ofertowe.pdf[ ]4075 Kb09.01.2019 16:40
Pobierz (wzór oferty.docx)wzór oferty.docx[ ]447 Kb09.01.2019 16:40
Pobierz (wzór umowy.docx)wzór umowy.docx[ ]454 Kb09.01.2019 16:40

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie usługi nadzoru konserwatorskiego podczas realizacji zadania pn. "Wyobrębnienie, adaptacja i wyposażenie fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu na potrzeby Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego (CORT)"

Załączniki:
Pobierz (nadzór konserwatorski - zapytanie ofertowe.pdf)nadzór konserwatorski - zapytanie ofertowe.pdf[ ]4143 Kb09.01.2019 16:34
Pobierz (wzór oferty.docx)wzór oferty.docx[ ]452 Kb09.01.2019 16:35
Pobierz (wzór umowy.docx)wzór umowy.docx[ ]455 Kb09.01.2019 16:35
Pobierz (Załącznik nr 1 -PFU.rar)Załącznik nr 1 -PFU.rar[ ]28225 Kb09.01.2019 16:35
Pobierz (Załącznik nr 2 - projekt budowlany.zip)Załącznik nr 2 - projekt budowlany.zip[ ]10725 Kb09.01.2019 16:35
Więcej artykułów…