Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na wystawę stałą w Dziale Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Podróżników.

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w toku postępowania zgłoszono następujące pytanie:

 

Pytanie nr 3:

„W ogłoszeniu o zamówieniu na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego umieszczonego na stronie BIP Muzeum Okręgowego w Toruniu w rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” w szczegółowym opisie „INFOKIOSK” Zamawiający podał, że pewne elementy musza być wykonywane z aluminium oraz płyt aluminiowo kompozytowych. Czy zamawiający dopuszcza, aby te elementy zostały wykonane w pełni ze stali?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis dotyczący tego elementu infokiosku zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie programów multimedialnych na wystawę stałą w Dziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników.


Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w toku postępowania, w dniu 01.10.2012 r., zadano następujące pytania:

 

Pytanie nr 28:

„Czy w ramach zlecenia ma być dokonana kompletna archiwizacja materiałów?”

Odpowiedź: Zgodnie z umową wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu trwałe nośniki, z kopią programów.

 

Pytanie nr 29:

„Kto wskazuje materiały i do kiedy zamawiający przedstawi ich listę?”

Odpowiedź: Zamawiający, w dniu podpisania umowy lub innym wskazanym i zaakceptowanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Podróżników prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostaje w dniu 1.10.2012 r. unieważnione.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych: cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Podstawa faktyczna:

W postępowaniu złożono dwie oferty:

 

Oferta nr 1

EXTEND VISION Sp. z o.o, ul. Jasna 32 A, 31-227 Kraków

kwota oferty: 354 827,00 złotych brutto;

 

Oferta nr 2

Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch, ul. Długa 43/5, 31-147 Kraków

Kwota oferty: 972 192,00 złotych brutto.

 

Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia: 231.176,00 zł brutto.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie programów multimedialnych na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w toku postępowania zadano następujące pytania:

 

Pytanie nr 2:

„Czy dnia 03.10.2012 o godzinie 10:00 można bezpośrednio uczestniczyć w procedurze otwarcia kopert z dokumentacją przetargową?”

Odpowiedź: Wykonawca ma prawo uczestniczyć w procedurze otwarcia ofert. Uwaga zmiana terminu!

 

Pytanie nr 3:

„Kto pokrywa honorarium autorskie z tytułu przekazania praw do nagrań głosu?”

Odpowiedź: Wykonawca nie pokrywa kosztów honorariów.

 

Pytanie nr 4:

„Kto pokrywa honorarium z tytułu udziału Pani E. Dzikowskiej w nagraniach?”

Odpowiedź: Wykonawca nie pokrywa kosztów honorariów.

 

Pytanie nr 5:

„Czy możliwy jest dojazd Pani E. Dzikowskiej do studia nagrań w Bydgoszczy? (jeżeli nie, to w jakim mieście mają być przeprowadzone nagrania głosu Pani E. Dzikowskiej? )”

Odpowiedź: Nie, nagranie powinno się odbyć w miejscu zamieszkania p. Dzikowskiej w Warszawie.

 

Pytanie nr 6:

„Na czym dokładnie ma polegać interaktywność kiosku multimedialnego? (czy chodzi tylko i wyłącznie o możliwość “nawigowania” między znajdującymi się w bazie danych zdjęciami i/lub filmami)”

Odpowiedź: Interaktywna baza danych z możliwością dotykowego klikania, przesuwania, powiększania kolejnych podstron (tekstów, zdjęć, map, filmów itp.).

 

Pytanie nr 7:

„Co dokładnie wchodzi w zakres opracowania scenariusza prezentacji [kiosku multimedialnego]? Czy chodzi o szczegółowe opracowanie merytoryczne i/lub podział tematyczny materiału? (np. opracowanie naukowe materiałów źródłowych, opracowanie opisów tekstowych wszystkich zdjęć/filmów)”

Odpowiedź: Scenariusz prezentacji musi zawierać podział tematyczny materiału, opracowanie naukowe materiałów źródłowych, opracowanie opisów tekstowych wszystkich zdjęć/filmów.

 

Pytanie nr 8:

„Jaka (przybliżona) ilość zdjęć i/lub filmów ma zostać umieszczona w bazie danych kiosku multimedialnego?„

Odpowiedź: Baza danych będzie się składać z 10-12 katalogów – podstron, każdy katalog musi zawierać krótki opis merytoryczny oraz po ok. 20-30 fotografii z podpisami.

 

Pytanie nr 9:

„Czy kiosk multimedialny pracuje w systemie operacyjnym Windows? (jeżeli nie to proszę podać w jakim?)”

Odpowiedź: opis systemów operacyjnych zawarty jest w załączniku nr 6.

 

Pytanie nr 10:

„Co dokładnie wchodzi w zakres opracowania scenariusza prezentacji [multimedialnych do projektorów]? Czy chodzi tutaj o szczegółowe opracowanie merytoryczne i/lub podział tematyczny materiału? (np. naukowe opracowanie materiałów źródłowych, opracowanie biografii postaci odkrywców, opracowanie opisów tekstowych wszystkich zdjęć/filmów itp.)”

Odpowiedź: Scenariusz prezentacji musi zawierać podział tematyczny materiału, opracowanie naukowe materiałów źródłowych, opracowanie opisów tekstowych wszystkich zdjęć/filmów.

 

Pytanie nr 11:

„Jaka ilość materiału zostanie dostarczona do każdej pojedynczej prezentacji [multimedialnych do projektorów]? (np. przybliżona ilość zdjęć, przybliżona długość  materiału filmowego, który następnie będzie podlegał selekcji i obróbce cyfrowej)”

Odpowiedź: przybliżona ilość zdjęć – 20-30 fotografii; długość materiału filmowego -* zostaną dostarczone całe odcinki filmów z cyklu np. Pieprz i wanilia, z których należy wyciąć tylko fragmenty dotyczące danego zagadnienia merytorycznego.

 

Pytanie nr 12:

„W jakim formacie zostanie dostarczony ten materiał [do prezentacji multimedialnych do projektorów]? (w przypadku filmów proszę podać format,  system kodowania i rozdzielczość, w przypadku zdjęć format i rozdzielczość)”

Odpowiedź: kasety VHS; zdjęcia – format jpg, tif, rozdzielczość 150-600 dpi w zależności od konkretnych zdjęć.

 

Pytanie nr 13:

„Czy materiał filmowy będzie wymagał dodatkowej specjalistycznej obróbki [do prezentacji multimedialnych do projektorów]? (np. stabilizacji obrazu, wyostrzenia kolorów, poprawy jakości obrazu, korekcja/retusz zdjęć lub inna specjalistyczna obróbka)”

Odpowiedź: tak.

 

Pytanie nr 14:

„Czy komputery obsługujące projektory multimedialne pracują w systemie operacyjnym Windows? (jeżeli nie to proszę podać w jakim?)”

Odpowiedź: systemy operacyjne zostały opisane w załączniku nr 6 zestawienie sprzętu multimedialnego, projektory nie będą obsługiwane przez komputery, projektory będą połączone z dvd lub player’ami – patrz zestawienie sprzętu komputerowego.

 

Pytanie nr 15:

„Co dokładnie wchodzi w zakres opracowania scenariusza prezentacji [multimedialnych do ekranów LED I LCD]? (np. pozyskanie i opracowanie naukowe przez wykonawcę informacji na temat danego zagadnienia)”

Odpowiedź: Scenariusz prezentacji musi zawierać podział tematyczny materiału, opracowanie naukowe materiałów źródłowych, opracowanie opisów tekstowych wszystkich zdjęć/filmów.

 

Pytanie nr 16:

„Jaka ilość materiału zostanie dostarczona do każdej pojedynczej prezentacji [multimedialnej do ekranów LED i LCD]? (np. przybliżona ilość zdjęć, przybliżona długość materiału filmowego, który następnie będzie podlegał selekcji i obróbce cyfrowej)”

Odpowiedź: przybliżona ilość zdjęć 20-30 fotografii; długość materiału filmowego – zostaną dostarczone całe odcinki filmów z cyklu np. Pieprz i Wanilia, z których należy wyciąć tylko fragmenty dotyczące danego zagadnienia merytorycznego.

 

Pytanie nr 17:

„W jakim formacie zostanie dostarczony ten materiał [do prezentacji multimedialnych do ekranów LED i LCD]? (w przypadku filmów proszę podać format, system kodowania i rozdzielczość, w przypadku zdjęć format i rozdzielczość)”

Odpowiedź: kasety VHS, zdjęcia format – jpg, tif, rozdzielczość od 150-600 dpi w zależności od konkretnych zdjęć.

 

Pytanie nr 18:

„Czy materiał filmowy/zdjęciowy  będzie wymagał dodatkowej specjalistycznej obróbki [do prezentacji multimedialnych do ekranów LED i LCD]? (np. stabilizacji obrazu, wyostrzenia kolorów, poprawy jakości obrazu, korekcja/retusz zdjęć lub inna specjalistyczna obróbka)”

Odpowiedź: tak.

 

Pytanie nr 19:

„Czy ekrany LED i LCD są podłączone do komputera pracującego w systemie operacyjnym Windows? (jeżeli nie to proszę podać w jakim?)”

Odpowiedź: systemy operacyjne zostały opisane w załączniku nr 6, ekrany LED i LCD nie są obsługiwane przez komputery. Będą połączone z dyskami pamięci przenośnej.

 

Pytanie nr 20:

„Co dokładnie wchodzi w zakres opracowania scenariusza prezentacji [prezentacji multimedialnych do ramek cyfrowych]?(np. pozyskanie i opracowanie naukowe przez wykonawcę informacji na temat danego zagadnienia)”

Odpowiedź: Scenariusz prezentacji musi zawierać podział tematyczny materiału, opracowanie naukowe materiałów źródłowych, opracowanie opisów tekstowych wszystkich zdjęć/filmów.

 

 

Pytanie nr 21:

„Czy ramki cyfrowe wyposażone są we własny system prezentacji typu slideshow? (jeżeli nie, to czy w zakres zamówienia wchodzi napisanie dedykowanego systemu prezentacji slideshow dla tych ramek)”

Odpowiedź: tak, ramki będą wyposażone w system slideshow.

 

Pytanie nr 22:

„Jaka ilość materiału zostanie dostarczona do każdej pojedynczej prezentacji [multimedialnej do ramki cyfrowej]? (np. przybliżona ilość zdjęć z których wykonawca wybiera 20 najlepiej)”

Odpowiedź: 20-30 fotografii

 

Pytanie nr 23:

„Czy stawka za nagranie głosu Elżbiety Dzikowskiej oraz jej udział w realizacji jest już ustalony, czy podlega indywidualnej negocjacji? W tym punkcie trudno jest skalkulować cenę.”

Odpowiedź: Wykonawca nie ponosi kosztów honorariów.

Pytanie nr 24:

„Mowa jest o "przygotowaniu scenariuszy"? Czy Zamawiający dostarczy wykonawcy również teksty np. do kiosku multimedialnego?”
Odpowiedź: tak – wszystkie teksty i opisy zostaną przygotowane przez pracowników Muzeum.

Pytanie nr 25:
„Na jakich nośnikach będą udostępnione gotowe materiały filmowe do montażu prezentacji?”

Odpowiedź: prezentacje będą wyświetlane na projektorach, telewizorach i ramkach cyfrowych – patrz zestawienie sprzętu multimedialnego.


Pytanie nr 26:
„Czy system operacyjny do komputerów z wystawy jest zapewniony przez zamawiającego?”

Odpowiedź: tak, w zakresie określonym w załączniku nr 6.

Pytanie nr 27:

„Czy w ramach przetargu wykonawca ma dostarczyć prezentacje multimedialne do projektorów oraz do ekranów LED i LCD w formie video, czy też aplikacje, które wchodzą w interakcję z użytkownikiem?”

Odpowiedź: Prezentacje multimedialne na projektory i telewizory – w formie materiałów filmowych, kontent do kiosku multimedialnego – interaktywny.  

 

Ponadto Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  1. 1.Zmiana terminu składania ofert: na 5.10.2012 r. godz. 10.00
  2. 2.Zmiana terminu otwarcia ofert: na 5.10.2012 r. godz. 10.05
Załączniki:
Pobierz (ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU207955 - 2012.pdf)ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU207955 - 2012.pdf[ ]116 Kb28.09.2012 15:02

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Podróżników.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w toku postępowania zgłoszono następujące pytania:

 

Pytanie nr 1:

„W ogłoszeniu o zamówieniu na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego umieszczonego na stronie BIP Muzeum Okręgowego w Toruniu w rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” w tabeli pod nazwą „ZESTAWIENIE SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO” punkt 06 Zamawiający podał ekran Led 40’ full HD wraz z okablowaniem i montażem, jednak w dalszej część zamówienia nie określono konkretnych parametrów wymienionego sprzętu. Specyfikacje pozostałych ekranów Led 22’, 24’ oraz 32’ zostały umieszczone w ogłoszeniu, stąd wnoszę, że pominięcie [w] specyfikacji ekranów 40’ jest tylko przeoczeniem ze strony Zamawiającego”

Odpowiedź:

załączamy opis ekranu LED 40’:

Ekran LED – typ nr 4

-          Przekątna ekranu 40 cali

-          Technologia podświetlenia matrycy Edge LED

-          Obsługa technologii HD Full-HD

-          Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pikseli

-          Sygnał wideo (HD): 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i

-          Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu 16:9

-          Typ Tunera TV: DVB-T, DVB-C z CI+, analogowy

-          System dźwięku: Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, SRS TheaterSound HD

-          Moc wyjściowa audio 2 x 10 Wat

-          PiP (obraz w obrazie) Tak

-          Funkcje użyteczne: Personal Video Recording (PVR), Funkcja pauzy na żywo (Time Shift), EPG, Odtwarzanie filmów, muzyki i zdjęć z urządzeń USB

-          Złącze HDMI 3 szt.

-          Złącze SCART 1 szt.

-          Złącze COMPONENT (Y, Pb, Pr) 1 szt.

-          Złącze USB 2.0 2 szt. swobodny dostęp do portu z boku ekranu

-          Dodatkowe informacje n/t złącz: 1 x cyfrowe wyjście optyczne audio, 1 x Złącze C.I. (Common Interface), 1 x RJ45, 1 x wejście audio (stereo mini-jack), Ethernet DLNA

-          Okablowanie i montaż.

 

Pytanie nr 2:

„Zamawiający nie określił czy wymaga od Wykonawców kart katalogowych zamawianych produktów, czy w związku z tym powinny być one dołączone do oferty?”

Odpowiedź:

nie trzeba do oferty dołączać kart katalogowych, jedynie dokumenty wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w Ogłoszeniu o zamówieniu.

W związku z powyższym informujemy, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega określony w pkt. XV termin składania ofert na 3.10.2012 r. godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert na 3.10.2012 r. godz. 10.05.

Ponadto w pkt. III – Przedmiot zamówienia dodajemy zapis:

Ekran LED – typ nr 4

-          Przekątna ekranu 40 cali

-          Technologia podświetlenia matrycy Edge LED

-          Obsługa technologii HD Full-HD

-          Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pikseli

-          Sygnał wideo (HD): 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i

-          Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu 16:9

-          Typ Tunera TV: DVB-T, DVB-C z CI+, analogowy

-          System dźwięku: Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, SRS TheaterSound HD

-          Moc wyjściowa audio 2 x 10 Wat

-          PiP (obraz w obrazie) Tak

-          Funkcje użyteczne: Personal Video Recording (PVR), Funkcja pauzy na żywo (Time Shift), EPG, Odtwarzanie filmów, muzyki i zdjęć z urządzeń USB

-          Złącze HDMI 3 szt.

-          Złącze SCART 1 szt.

-          Złącze COMPONENT (Y, Pb, Pr) 1 szt.

-          Złącze USB 2.0 2 szt. swobodny dostęp do portu z boku ekranu

-          Dodatkowe informacje n/t złącz: 1 x cyfrowe wyjście optyczne audio, 1 x Złącze C.I. (Common Interface), 1 x RJ45, 1 x wejście audio (stereo mini-jack), Ethernet DLNA

-          Okablowanie i montaż.

Załączniki:
Pobierz (ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 207339 - 2012.pdf)ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 207339 - 2012.pdf[ ]171 Kb27.09.2012 18:36

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie programów multimedialnych na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w toku postępowania zadano następujące pytanie:

„Dotyczy: [ogłoszenia nr] 205409-2012, wykonanie programów multimedialnych na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Podróżników.

Pytanie 1)

W punkcie II.1.3 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programów multimedialnych oraz przygotowanie oprawy muzycznej, nagranie głosu Pani E. Dzikowskiej towarzyszącego zwiedzaniu. Prosimy Zamawiającego o określenie orientacyjnej długości trwania ww. nagrania co posłuży sporządzeniu dokładnej wyceny przedmiotu zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje nagranie oddzielnych wypowiedzi na 8 tematów: jedna wypowiedź po zmontowaniu będzie miała długość około 5-6 min.

Przewidywany łączny czas trwania wszystkich nagrań będzie mieć około 42 min.

W związku z powyższym wprowadzono następującą zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W punkcie III. Przedmiot zamówienia dodano następujący zapis:

„Zamawiający przewiduje nagranie oddzielnych wypowiedzi p. E. Dzikowskiej na 8 tematów: jedna wypowiedź po zmontowaniu będzie miała długość około 5-6 min. Przewidywany łączny czas trwania wszystkich nagrań będzie mieć około 42 minuty.”

Załączniki:
Pobierz (ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 367070 - 2012.pdf)ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 367070 - 2012.pdf[ ]119 Kb26.09.2012 14:11
Więcej artykułów…