W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy

Muzeum Okręgowe w Toruniu udziela odpowiedzi na następujące pytania.

Pytanie nr 13.

W oparciu o nasze doświadczenie oraz przeprowadzone badanie rynku odnosimy wrażenie o braku dostępności produktu spełniającego równocześnie następujące wymagania zapisane w SIWZ:

- średnica głowicy świecącej 26 mm, długość około 50 mm,

- Jeden punkt świetlny generuje strumień świetlny 150lm w wąskim kącie 14 lub 19 stopni

- lampy powinny charakteryzować się współczynnikiem oddawania barw CRI>95, oddawanie barw do koloru czerwonego R9>90.

Bardzo prosimy o wskazanie produktu referencyjnego w celu potwierdzenia, że jednoczesne spełnienie podanych wymagań jest realne do spełnienia lub weryfikację przedstawionych wymagań.

Odpowiedź:

System nano z firmy XAL.

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy

Muzeum Okręgowe w Toruniu udziela odpowiedzi na następujące pytania.

Pytanie nr 4.

Zwracam się z prośba o załączenie do SIWZ formularza cenowego w celu uniknięcia przez oferentów pomyłek w wycenie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Opieramy zamówienie o dane wskazane w przedmiocie zamówienia.

Pytanie nr 5

Poz. nr 5 w opisie przedmiotu SIWZ Ekspozytory do eksponatów – proszę o podanie wymiarów i ilości.

Odpowiedź:

Zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„Ekspozytory do eksponatów – wykonawca jest zobowiązany do wykonania ekspozytorów z przezroczystego tworzywa sztucznego o wysokiej jakości – dostosowanych do obiektów w ilości maksymalnej 40 szt. (biżuteria, łyżki).”

Wielkość różna, w przypadku biżuterii ok 7 kolii i łańcuchów, pozostałe obiekty drobniejsze np. „guzy”

Pytanie nr 6

Poz. 11 w opisie przedmiotu SIWZ Montaż systemu pomiaru wilgotności i temperatury

  1. a)Czy Zamawiający wymaga zainstalowania 6 punktów pomiarowych (po jednym na każdą gablotę, tj. 5 szt. oraz jedno na całe pomieszczenie)?

Odpowiedź

Tak

  1. b)Jakie urządzenia i systemy posiada Zamawiający?

Odpowiedź:

System komputerowy HM4 Firmy Rotronic, odbiorniki LAN-INTERFACE Rotronic

  1. c)Proszę o podanie kontaktu do firmy, która serwisuje i zarządza tym systemem w Ratuszu w celu określenia kosztów podłączenia do ich systemu.

Odpowiedź:

AP Automatyka S.c.

  1. d)Zamawiający w pkt. g) napisał „…Zamawiający przed montażem oceni estetykę sprzętu i jego rozmiary, a także proponowany sposób montażu” Proszę więc o podanie jaki system pomiaru i wilgotności Zamawiający preferuje. Trudno bowiem inaczej na tym etapie wycenić system, który może zostać niezaakceptowany ze względu na subiektywne odczucie Zamawiającego co do wymiarów czujników lub ich estetyki.

Odpowiedź:

Powyżej wskazujemy system występujący w Ratuszu. Obecnie posiadamy w Ratuszu sondy długości ok 15 cm, szerokości ok 1 cm w formie walca. Podobna wielkość jest akceptowana. Sposób montażu musi być estetyczny (brak widocznych kabli, niewielkie uchwyty montażowe).

Pytanie nr 6

Poz. 12 w opisie przedmiotu SIWZ – proszę o podanie danych kontaktowych firm serwisujących w celu ustalenia kosztów wpięcia się w istniejący system SSWIN oraz CCTV.

Odpowiedź:

ISA SERWICE Robert Górczewski

 Pytanie nr 7

Poz. 15 w opisie przedmiotu SIWZ – prace remontowe.

  1. a)Proszę o o orientacyjne podanie powierzchni pokrycia betonem:

Odpowiedź: ok. 30m2

  1. b)Proszę o orientacyjne podanie powierzchni skucia i położenia tynku strukturalnego:

Odpowiedź: ok 75 m2

  1. c)Proszę o orientacyjne podanie powierzchni do malowania, jaki ma być rodzaj farby?

Odpowiedź: od 75 m2, rodzaj farby: pomieszczenie znajduje się w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, w jego najstarszej części, powyższe prace remontowe powinny być jak najbardziej trwałe i zapewniać odpowiednią ekspozycję przynajmniej przez okres gwarancji.

Pytanie nr 8

Proszę o informację czy prace remontowe podlegają nadzorowi konserwatora zabytków czy też nie (od tego zależy np. kwestia zastosowanych materiałów budowlanych).

Odpowiedź: wykonywane prace nie podlegają formalnie nadzorowi Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Toruniu (w tym zakresie to remont istniejących powierzchni, za wyjątkiem podłogi z betonu), jednak powinny być prowadzone na poziomie charakterystycznym pod względem jakości i zastosowanych materiałów ze względu na wpis obiektu do rejestru zabytków).

Pytanie nr 9

Poz. nr 16 w opisie przedmiotu SIWZ – czy zamawiający wymaga aby wykonanie bruzd pod okablowanie do instalacji elektrycznej, SSWIN, CCTV oraz systemu pomiaru wilgotności i temperatury dokonane było dokonane było tylko w jednym pomieszczeniu , w którym montowane będą gabloty, a pozostała drogę kabli prowadzić w korytkach? Jeżeli tak to proszę o określenie długości bruzd.

Odpowiedź:

Okablowanie powinno być prowadzone w każdym pomieszczeniu w bruzdach, jednak z względu na istniejące już okablowanie wszystkich pomieszczeń wokół Sali istnieje możliwość podłączenia się do istniejących w pobliżu gniazd, przy użyciu stosunkowo niewielkich ilości dodatkowych kabli.

Pytanie nr 10

W jakim materiale będą robione bruzdy: (rodzaj ściany/podłogi)?

Odpowiedź:

W modernizowanym pomieszczeniu – ściany, podłogi. W innych pomieszczeniach – ściany.

Pytanie nr 11

Długość instalacji w korytkach do wszystkich wyżej wskazanych systemów?

Odpowiedź: nie dopuszczamy korytek. W korytarzu okalającym pomieszczenie umieszczone są gniazda, które można użyć (systemy niskoprądowe).

Pytanie nr 12

Czy można skorzystać z korytek istniejących czy też należy założyć nowe?

Odpowiedź: będzie możliwość, po konsultacji skorzystania z istniejących dróg i najbliższych gniazd.

 

 

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu udziela odpowiedzi na następujące pytania.

 

Pytanie nr 3.

Analizując zakres prac zawartych w wyżej wymienionym postępowaniu, wskazujmy na zbyt krótki termin realizacji zadania. Ilość prac budowlanych niezbędnych do wykonania, ograniczenia czasowe wskazane w postępowaniu a dotyczące prac głośnych oraz terminy pośrednie dotyczące zaprojektowania oraz wyprodukowania elementów gablot uniemożliwiających realizację zadania do dnia 30 września 2019 r.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania do dnia 30 listopada 2019 r.

Odpowiedź:

Termin realizacji zadania nie zostanie zmieniony.

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu udziela odpowiedzi na następujące pytania.

 

Pytanie nr 1.

Prosimy o bardziej szczegółowe określenie prac z użyciem betonu architektonicznego a w szczególności podanie informacji, których powierzchni pomieszczenia te prace dotyczą.

Odpowiedź:

Betonem ma być pokryta podłoga pomieszczenia.

Docelowo oczekujemy posadzki betonowej dekoracyjnej bazującej na naturalnych materiałach i naturalnych barwach powierzchni. Brany jest pod uwagę kolor szarości (do ustalenia odcień). Samopoziomująca, mineralna cienkowarstwowa posadzka, poddawana jest pełnemu procesowi szlifowania i polerowania, zabezpieczona powinna być specjalnie opracowanymi do tego rodzaju posadzek produktami. Grubość podłogi wynosi około 8mm. Podłoga powinna mieć naturalny połysk i nie jest on nadawany poprzez jakiekolwiek preparaty powłokowe. Podłoga swoim charakterem wyglądem odbiorem wizualnym powinna przypominać podłogi z kamienia naturalnego. Tak jak w przypadku podłóg kamiennych nadają się do renowacji i odnowy wierzchniej warstwy poleru, połysku.

Wielkość powierzchni: ok. 30 m2

Pytanie nr 2.

Prosimy o przekazanie projektu instalacji elektrycznej dla pomieszczenia wystawy lub planu istniejącej instalacji elektrycznej ze wskazaniem rozdzielnicy służącej do przyłączenia instalacji.

Odpowiedź:

Skrzynka bezpiecznikowa od której odprowadzane mogą być przewody bezpośrednio znajduje się w pomieszczeniu. Istnieje możliwość ustalenia miejsca jej zamontowania w trakcie wykonywania prac modernizacyjnych (z zasady element ten powinien być jak najmniej widoczny).

 

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje o zmianie ogłószenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zmiany terminu składania ofert w postępowaniu na Dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy.

Nowy termin składania ofert: 24.07.2019 r., godz. 12.00. 

Nowy termin otwarcia ofert: 24.07.2019 r., godz. 12.05 

Załączniki:
Pobierz (zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf)zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf[ ]100 Kb16.07.2019 09:33

W wymaganym terminie złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2, 87-162 Lubicz

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data wpłynięcia oferty: 25.06.2019

Kwota brutto za wykonanie zadania: 23.000,00 zł

Oferta nr 2:

SILESIA CASTINGS Dariusz Kik

ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data wpływu oferty: 26.06.2019 r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 24.600,00 zł

Ocena formalna ofert

Podczas analizy oferty nr 1 Zamawiający zauważył, że Wykonawca w wykazie usług Podczas analizy oferty nr 2 Zamawiający zauważył, że Wykonawca w wykazie usług dołączonym do oferty przedstawił 5 prac, ale tylko jedna z nich (poz. nr 1) spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym – zamówienie o zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia (wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego). Pozostałe prace dotyczą wykonania replik broni strzeleckiej (poz. nr 3, 4) oraz remontów lub rekonstrukcji elementów wybranego sprzętu artyleryjskiego (poz. 2, 5). Wszystkie przedstawione prace dotycząc sprzętu uzbrojenia pochodzącego z XX wieku. Nie przedstawiona została żadna praca związana z wykonaniem odlewów armat z okresu XVI-XIX. W związku z tym, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca nie spełnił wymogu zawartego w pkt. 5.1. ust 2) zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu co najmniej 2 zamówień w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego. Dlatego też, na podstawie zapisu zawartego w pkt 5.1 ust. 3), Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania.

Oferta nr 2 – Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne – przedstawione przez niego doświadczenie w całości dotyczy wykonania replik sprzętu artyleryjskiego.

Ocena ofert według kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym:

a.Cena – 60%

b.Doświadczenie osób wykonujących usługę – 40%

Oferta nr 1 – oferta wykluczona z postępowania.

Oferta nr 2:

a.60 p - W związku z brakiem konkurencyjnych ofert, Wykonawca otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

b.20 p- Wykonawca udokumentował prawidłowe wykonanie dwóch zamówień zgodnych z wymogiem zawartym w zapytaniu ofertowym.

SUMA: 80 p

Wynik postępowania

W związku z wykluczeniem z postępowania oferty nr 1 oraz ze względu na spełnienie przez ofertę nr 2 wszystkich wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zdecydował o powierzeniu wykonania zadania Wykonawcy:

SILESIA CASTINGS Dariusz Kik

ul. Wolności 318

41-800 Zabrze

Więcej artykułów…