Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym na wykonywanie konserwacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych umieszczonych w budynkach Muzeum.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w wymaganym terminie złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1:
Paweł Siemiński
ul. Reymonta 4/33, 87-100 Toruń
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data wpływu oferty: .26.07.2019r.
Kwota brutto za wykonanie zadania: 53.100,00 zł


Ocena oferty zgodnie z kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym

Cena brutto – 60% - 60 PKT -Ze względu na brak ofert konkurencyjnych, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Doświadczenie osób wykonujących usługę- 40% - 20 PKT - Wykonawca udokumentował prawidłowe wykonanie 2 zamówień. Zgodnie z zapisem zawartym w zapytaniu ofertowym, zostaje za to przyznane 20 pkt.

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH OFERCIE: 80 pkt


Wynik postępowania

Oferta została uznana za korzystną. W związku z tym wyoknaie zamówienia powierza się Wykonawcy:

Paweł Siemiński
ul. Reymonta 4/33

87-100 Toruń

Termin podpisania umowy 9.08.2019 r.

Załączniki:
Pobierz (Ogłoszenie o wynikach - Baza konkurencyjności.pdf)Ogłoszenie o wynikach - Baza konkurencyjności.pdf[ ]105 Kb05.08.2019 15:26

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1:
Paweł Siemiński
ul. Reymonta 4/33, 87-100 Toruń
e-mail:figfan@wp.pl
Data wpływu oferty: .26.07.2019r.
Kwota brutto za wykonanie zadania: 53.100,00 zł

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wymaganym terminie złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1:

MAGIT Sp. z o.o.

Ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław

Data wpłynięcia oferty: 23.07.2019r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 516.600,00 zł

Wskazanie wydłużonego okresu gwarancji: do 19 miesięcy włącznie

Po zapoznaniu się z ofertą oraz przesłanymi przez Wykonawcę dokumentami, Zamawiający stwierdza, że oferta jest sporządzona prawidłowo, jest kompletna i nie budzi żadnych zastrzeżeń. Wykonawca nie został wykluczony.

Ocena oferty zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ:

a)Cena brutto – 60% - 60 PKT

b)Wydłużony okres gwarancji na dostawę i montaż – 20% - 20 PKT

c)Doświad/czenie osoby koordynującej – 20% - 10 PKT

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH OFERCIE: 90 pkt

Powyższa oferta zostaje uznana za korzystną.

W związku z powyższym informujemy, że został wybrany wykonawca:

MAGIT Sp. z o.o.

ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław

Termin podpisania umowy obejmującej realizację zadania wyznacza się na dzień:2.08.2019 r.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wymaganym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1:

MAGIT Sp. z o.o.

Ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław

Data wpłynięcia oferty: 23.07.2019r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 516.600,00 zł

Wskazanie wydłużonego okresu gwarancji: do 19 miesięcycy włącznie


Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 535.709,28 zł brutto

Muzeum Okregowe w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu ofertowym na wykonanie i dostawę czterech modeli pancerzy występujących w obiektach dawnej Twierdzy Toruń - drugie postępowanie.

 

Załączniki:
Pobierz (zapytanie ofertowe.doc)zapytanie ofertowe.doc[ ]108 Kb19.07.2019 15:32
Pobierz (załącznik nr 1 - wzór oferty (1).docx)załącznik nr 1 - wzór oferty (1).docx[ ]26 Kb19.07.2019 15:32
Pobierz (Załącznik nr 2 - Wzór umowy.doc)Załącznik nr 2 - Wzór umowy.doc[ ]121 Kb19.07.2019 15:32
Więcej artykułów…