Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2, 87-162 Lubicz

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Data wpłynięcia oferty: 25.06.2019
Kwota brutto za wykonanie zadania: 23.000,00 zł

Oferta nr 2:

SILESIA CASTINGS Dariusz Kik

ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data wpływu oferty: 26.06.2019 r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 24.600,00 zł

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1:

SILESIA CASTINGS Dariusz Kik

ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data wpływu oferty: 25.06.2019 r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 110.700,00 zł

Oferta nr 2:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2, 87-162 Lubicz

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Data wpłynięcia oferty: 25.06.2019
Kwota brutto za wykonanie zadania: 90.000,00 zł

Dot. pytania do zapytań ofertowych na wykonanie i dostawę replik polsko-litewskiego falkonetu oraz pruskiego moździerza żelaznego do wystawy stałej w Muzeum twierdzy Toruń

W odpowiedzi na pytanie otrzymane drogą mailową w dniu 24.06.2019r., Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że ustalenie płatności na podstawie faktur cząstkowych w trakcie trwania umowy nie jest możliwe.

Zgodnie z zapisem zawartym w §7 ust 1 i 2 Wzoru umowy załączonego do ogłoszeń o zamówieniu, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia, w terminie maksymalnie 30 dni od daty odbioru końcowego. Faktura końcowa zostanie wystawiony na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez przedstawicieli Stron.


Zamawiający nie dopuszcza zmiany powyższego postanowienia.

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę czterech modeli pancerzy występujących w obiektach dawnej Twierdzy Toruń.

Załączniki:
Pobierz (zapytanie ofertowe.doc)zapytanie ofertowe.doc[ ]110 Kb24.06.2019 13:08
Pobierz (załącznik nr 1 - wzór oferty.docx)załącznik nr 1 - wzór oferty.docx[ ]29 Kb24.06.2019 13:08
Pobierz (Załącznik nr 2 - Wzór umowy.doc)Załącznik nr 2 - Wzór umowy.doc[ ]120 Kb24.06.2019 13:08
Pobierz (Ogłoszenie - baza konkurencyjności.pdf)Ogłoszenie - baza konkurencyjności.pdf[ ]3120 Kb24.06.2019 13:08

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do skaładania ofert w postępowniu na wykonanie i dostawę repliki pruskiego możdzierza żelaznego do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń. 

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]7746 Kb12.06.2019 15:50
Pobierz (Załącznik nr 1 - schemat.jpg)Załącznik nr 1 - schemat.jpg[ ]1725 Kb12.06.2019 15:50
Pobierz (Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx)Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx[ ]27 Kb12.06.2019 15:50
Pobierz (Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc)Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc[ ]159 Kb12.06.2019 15:50
Pobierz (ogłoszenie Baza konkurencyjności.pdf)ogłoszenie Baza konkurencyjności.pdf[ ]498 Kb12.06.2019 15:50

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Wykonanie i dostawa repliki polsko-litewskiego falkonetu do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń. 

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]7556 Kb11.06.2019 15:45
Pobierz (Załącznik nr 1 - schemat.jpg)Załącznik nr 1 - schemat.jpg[ ]1608 Kb11.06.2019 15:45
Pobierz (Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx)Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx[ ]27 Kb11.06.2019 15:45
Pobierz (Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc)Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc[ ]142 Kb11.06.2019 15:45
Pobierz (Ogłoszenie - Baza konkurencyjności.pdf)Ogłoszenie - Baza konkurencyjności.pdf[ ]522 Kb11.06.2019 15:45
Więcej artykułów…