.

Załączniki:
Pobierz (Ogłoszenie 2.pdf)Ogłoszenie 2.pdf[ ]3575 Kb24.10.2019 13:49
Pobierz (Wzór Umowy  - lokal 2.docx)Wzór Umowy - lokal 2.docx[ ]29 Kb24.10.2019 13:49

.

Załączniki:
Pobierz (Ogłoszenie 1.pdf)Ogłoszenie 1.pdf[ ]2987 Kb24.10.2019 13:43
Pobierz (wzór umowy najmu - lokal 1.docx)wzór umowy najmu - lokal 1.docx[ ]33 Kb24.10.2019 13:44

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że W wymaganym terminie złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:
Ulrich Energia Sp. z o.o.

Ul. Polna 9c, 96-314 Baranów

Data wpływu oferty: .9.10.2019 r.
Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 29.470,80 zł

Oferta nr 2:

IBS Sp. z o.o.

ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

Data wpływu oferty: .17.10.2019 r., godz. 12:54
Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 19.434,00 zł

Obydwie oferty spełniają wszystkie wymogi formalne narzucone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Wynik postępowania:

Zgodnie z zapisem zawartym w zapytaniu ofertowym, wykonanie zamówienia zostaje powierzone Wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia, tj.

IBS Sp. z o.o.

ul. Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

MuzeumOkręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wymagamnym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1:

Ulrich Energia Sp. z o.o.

Ul. Polna 9c, 96-314 Baranów

Data wpływu oferty: .9.10.2019 r.
Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 29.470,80 zł

Oferta nr 2:

IBS Sp. z o.o.

ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

Data wpływu oferty: .17.10.2019 r., godz. 12:54
Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 19.434,00 zł

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert na wykonanie w/w zamówienia.

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na na wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych, przeglądu instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem badań sprawności urządzeń elektrycznych i przeciwpożarowych w budynkach MOT.

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]3642 Kb08.10.2019 14:21
Pobierz (Forumularz ofertowy - za_acznik nr 1 przeglady.doc)Forumularz ofertowy - za_acznik nr 1 przeglady.doc[ ]42 Kb08.10.2019 14:21
Pobierz (Wzor umowy - za_acznik nr 2.doc)Wzor umowy - za_acznik nr 2.doc[ ]88 Kb08.10.2019 14:23
Więcej artykułów…