Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1:

P.H.U. EWA-POL Kawtańska Ewa

Ul. Otolińska 17/40, 09-402 Płock

Data wpływu oferty: .23.10.2019 r.

 • Łączna kwota brutto za wykonanie 6 okresowych przeglądów wszystkich urządzeń w budynkach MOT oraz pełnienie funkcji administratora w CROUiSOP: 124.230,00 zł
 • Koszt przeprowadzenia 1h interwencji (kwota brutto): 86,10 zł

Oferta nr 2:
PROMAR Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

Data wpływu oferty: .24.10.2019 r.

 • Łączna kwota brutto za wykonanie 6 okresowych przeglądów wszystkich urządzeń w budynkach MOT oraz pełnienie funkcji administratora w CROUiSOP: 130.217,64 zł
 • Koszt przeprowadzenia 1h interwencji (kwota brutto): 55,35 zł

Oferta nr 3:

KONSORCJUM:

1)Lireco eco Magda Komajda – Lider Konsorcjum

Ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia

2)Lireco Krzysztof Komajda – Członek Konsorcjum – pełnomocnik

Ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia

Data wpływu oferty: .28.10.2019 r., godz. 11:54

 • Łączna kwota brutto za wykonanie 6 okresowych przeglądów wszystkich urządzeń w budynkach MOT oraz pełnienie funkcji administratora w CROUiSOP: 149.901,73 zł
 • Koszt przeprowadzenia 1h interwencji (kwota brutto): 150,00 zł

Oferta nr 4:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultngowe SANIVEST

ul. Polna 59, 87-100 Toruń

Data wpływu oferty: .28.10.2019 r., godz. 12:47

 • Łączna kwota brutto za wykonanie 6 okresowych przeglądów wszystkich urządzeń w budynkach MOT oraz pełnienie funkcji administratora w CROUiSOP: 104.490,00 zł
 • Koszt przeprowadzenia 1h interwencji (kwota brutto): 123,00 zł

Oferta nr 5:

KJ-TECH Katarzyna Kurczewska

ul. Sądecka 44 lok. 7, 92-014 Łódź

Data wpływu oferty: .28.10.2019 r., godz. 11:54

 • Łączna kwota brutto za wykonanie 6 okresowych przeglądów wszystkich urządzeń w budynkach MOT oraz pełnienie funkcji administratora w CROUiSOP: 141.548,40 zł
 • Koszt przeprowadzenia 1h interwencji (kwota brutto): 98,40 zł

.

Załączniki:
Pobierz (Ogłoszenie 2.pdf)Ogłoszenie 2.pdf[ ]3575 Kb24.10.2019 13:49
Pobierz (Wzór Umowy - lokal 2.docx)Wzór Umowy - lokal 2.docx[ ]29 Kb24.10.2019 13:49

.

Załączniki:
Pobierz (Ogłoszenie 1.pdf)Ogłoszenie 1.pdf[ ]2987 Kb24.10.2019 13:43
Pobierz (wzór umowy najmu - lokal 1.docx)wzór umowy najmu - lokal 1.docx[ ]33 Kb24.10.2019 13:44

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że W wymaganym terminie złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:
Ulrich Energia Sp. z o.o.

Ul. Polna 9c, 96-314 Baranów

Data wpływu oferty: .9.10.2019 r.
Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 29.470,80 zł

Oferta nr 2:

IBS Sp. z o.o.

ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

Data wpływu oferty: .17.10.2019 r., godz. 12:54
Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 19.434,00 zł

Obydwie oferty spełniają wszystkie wymogi formalne narzucone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Wynik postępowania:

Zgodnie z zapisem zawartym w zapytaniu ofertowym, wykonanie zamówienia zostaje powierzone Wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia, tj.

IBS Sp. z o.o.

ul. Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

MuzeumOkręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wymagamnym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1:

Ulrich Energia Sp. z o.o.

Ul. Polna 9c, 96-314 Baranów

Data wpływu oferty: .9.10.2019 r.
Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 29.470,80 zł

Oferta nr 2:

IBS Sp. z o.o.

ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

Data wpływu oferty: .17.10.2019 r., godz. 12:54
Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 19.434,00 zł

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert na wykonanie w/w zamówienia.

Więcej artykułów…