W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu udziela odpowiedzi na następujące pytania.

 

Pytanie nr 1.

Prosimy o bardziej szczegółowe określenie prac z użyciem betonu architektonicznego a w szczególności podanie informacji, których powierzchni pomieszczenia te prace dotyczą.

Odpowiedź:

Betonem ma być pokryta podłoga pomieszczenia.

Docelowo oczekujemy posadzki betonowej dekoracyjnej bazującej na naturalnych materiałach i naturalnych barwach powierzchni. Brany jest pod uwagę kolor szarości (do ustalenia odcień). Samopoziomująca, mineralna cienkowarstwowa posadzka, poddawana jest pełnemu procesowi szlifowania i polerowania, zabezpieczona powinna być specjalnie opracowanymi do tego rodzaju posadzek produktami. Grubość podłogi wynosi około 8mm. Podłoga powinna mieć naturalny połysk i nie jest on nadawany poprzez jakiekolwiek preparaty powłokowe. Podłoga swoim charakterem wyglądem odbiorem wizualnym powinna przypominać podłogi z kamienia naturalnego. Tak jak w przypadku podłóg kamiennych nadają się do renowacji i odnowy wierzchniej warstwy poleru, połysku.

Wielkość powierzchni: ok. 30 m2

Pytanie nr 2.

Prosimy o przekazanie projektu instalacji elektrycznej dla pomieszczenia wystawy lub planu istniejącej instalacji elektrycznej ze wskazaniem rozdzielnicy służącej do przyłączenia instalacji.

Odpowiedź:

Skrzynka bezpiecznikowa od której odprowadzane mogą być przewody bezpośrednio znajduje się w pomieszczeniu. Istnieje możliwość ustalenia miejsca jej zamontowania w trakcie wykonywania prac modernizacyjnych (z zasady element ten powinien być jak najmniej widoczny).

 

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje o zmianie ogłószenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zmiany terminu składania ofert w postępowaniu na Dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy.

Nowy termin składania ofert: 24.07.2019 r., godz. 12.00. 

Nowy termin otwarcia ofert: 24.07.2019 r., godz. 12.05 

Załączniki:
Pobierz (zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf)zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf[ ]100 Kb16.07.2019 09:33

W wymaganym terminie złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2, 87-162 Lubicz

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data wpłynięcia oferty: 25.06.2019

Kwota brutto za wykonanie zadania: 23.000,00 zł

Oferta nr 2:

SILESIA CASTINGS Dariusz Kik

ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data wpływu oferty: 26.06.2019 r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 24.600,00 zł

Ocena formalna ofert

Podczas analizy oferty nr 1 Zamawiający zauważył, że Wykonawca w wykazie usług Podczas analizy oferty nr 2 Zamawiający zauważył, że Wykonawca w wykazie usług dołączonym do oferty przedstawił 5 prac, ale tylko jedna z nich (poz. nr 1) spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym – zamówienie o zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia (wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego). Pozostałe prace dotyczą wykonania replik broni strzeleckiej (poz. nr 3, 4) oraz remontów lub rekonstrukcji elementów wybranego sprzętu artyleryjskiego (poz. 2, 5). Wszystkie przedstawione prace dotycząc sprzętu uzbrojenia pochodzącego z XX wieku. Nie przedstawiona została żadna praca związana z wykonaniem odlewów armat z okresu XVI-XIX. W związku z tym, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca nie spełnił wymogu zawartego w pkt. 5.1. ust 2) zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu co najmniej 2 zamówień w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego. Dlatego też, na podstawie zapisu zawartego w pkt 5.1 ust. 3), Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania.

Oferta nr 2 – Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne – przedstawione przez niego doświadczenie w całości dotyczy wykonania replik sprzętu artyleryjskiego.

Ocena ofert według kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym:

a.Cena – 60%

b.Doświadczenie osób wykonujących usługę – 40%

Oferta nr 1 – oferta wykluczona z postępowania.

Oferta nr 2:

a.60 p - W związku z brakiem konkurencyjnych ofert, Wykonawca otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

b.20 p- Wykonawca udokumentował prawidłowe wykonanie dwóch zamówień zgodnych z wymogiem zawartym w zapytaniu ofertowym.

SUMA: 80 p

Wynik postępowania

W związku z wykluczeniem z postępowania oferty nr 1 oraz ze względu na spełnienie przez ofertę nr 2 wszystkich wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zdecydował o powierzeniu wykonania zadania Wykonawcy:

SILESIA CASTINGS Dariusz Kik

ul. Wolności 318

41-800 Zabrze

W wymaganym terminie złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:

SILESIA CASTINGS Dariusz Kik

ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data wpływu oferty: 25.06.2019 r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 110.700,00 zł

Oferta nr 2:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2, 87-162 Lubicz

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. l
Data wpłynięcia oferty: 25.06.2019
Kwota brutto za wykonanie zadania: 90.000,00 zł


Ocena formalna ofert

Oferta nr 1 – Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne – przedstawione przez niego doświadczenie w całości dotyczy wykonania replik sprzętu artyleryjskiego.

Podczas analizy oferty nr 2 Zamawiający zauważył, że Wykonawca w wykazie usług dołączonym do oferty przedstawił 5 prac, ale tylko jedna z nich (poz. nr 1) spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym – zamówienie o zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia (wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego). Pozostałe prace dotyczą wykonania replik broni strzeleckiej (poz. nr 3, 4) oraz remontów lub rekonstrukcji elementów wybranego sprzętu artyleryjskiego (poz. 2, 5). W związku z tym, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca nie spełnił wymogu zawartego w pkt. 5.1. ust 2) zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu co najmniej 2 zamówień w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego. Dlatego też, na podstawie zapisu zawartego w pkt 5.1 ust. 3), Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania.

Ocena ofert według kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym

a.Cena – 60%

b.Doświadczenie osób wykonujących usługę – 40%

Oferta nr 1:

a.60 p - W związku z brakiem konkurencyjnych ofert, Wykonawca otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

b.20 p -Wykonawca udokumentował prawidłowe wykonanie dwóch zamówień zgodnych z wymogiem zawartym w zapytaniu ofertowym.

SUMA: 80 p

Oferta nr 2 – oferta wykluczona z postępowania.

Wynik postępowania

W związku z wykluczeniem z postępowania oferty nr 2 oraz ze względu na spełnienie przez ofertę nr 2 wszystkich wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zdecydował o powierzeniu wykonania zadania Wykonawcy:

SILESIA CASTINGS Dariusz Kik

ul. Wolności 318

41-800 Zabrze

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wymaganym terminie wpłynęły następujące oferty: 

Oferta nr 1:

Paweł Koseda

Ul. Śniadeckich 35/75, 86-300 Grudziądz

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Data wpłynięcia oferty: 27.06.2019r.
Kwota brutto za wykonanie zadania: 63.720,00 zł

Oferta nr 2:

Paweł Siemiński

ul. Reymonta 4/33, 87-100 Toruń

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data wpływu oferty: .27.06.2019r.

Kwota brutto za wykonanie zadania:47.200,00 zł

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy i montażu sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy.

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf[ ]227 Kb26.06.2019 17:11
Pobierz (zmiana ogłoszenia o zamówieniu 1.pdf)zmiana ogłoszenia o zamówieniu 1.pdf[ ]112 Kb26.06.2019 17:11
Pobierz (siwz Skarb ze Skrwilna.doc)siwz Skarb ze Skrwilna.doc[ ]378 Kb26.06.2019 17:11
Pobierz (Załącznik nr 1.doc)Załącznik nr 1.doc[ ]48 Kb26.06.2019 17:12
Pobierz (Za_acznik nr 2.doc)Za_acznik nr 2.doc[ ]121 Kb26.06.2019 17:12
Pobierz (Za_acznik nr 3.doc)Za_acznik nr 3.doc[ ]35 Kb26.06.2019 17:12
Pobierz (Za_acznik nr 5.doc)Za_acznik nr 5.doc[ ]32 Kb26.06.2019 17:12
Pobierz (Za_acznik nr 6.doc)Za_acznik nr 6.doc[ ]43 Kb26.06.2019 17:13
Pobierz (Za_acznik nr 7.doc)Za_acznik nr 7.doc[ ]56 Kb26.06.2019 17:13
Pobierz (Za_acznik nr 8.doc)Za_acznik nr 8.doc[ ]26 Kb26.06.2019 17:13
Pobierz (koncepcja.pdf)koncepcja.pdf[ ]4995 Kb26.06.2019 17:13
Pobierz (Załącznik nr 4 oświadczenia.docx)Załącznik nr 4 oświadczenia.docx[ ]20 Kb15.07.2019 15:16
Więcej artykułów…